Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die de opdrachtgever heeft getekend en die de opdrachtgever verondersteld wordt te hebben gelezen.

2) Voorstellen en/of offertes blijven geldig voor 20 werkdagen tenzij anders aangegeven.

3) De facturen worden verwacht betaald te worden binnen de 8 werkdagen na datum van verzending tenzij anders wordt aangegeven.

4) Wij behouden ons het recht de werken door derden te laten uitvoeren.

5) In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Klachten en/of betwistingen moeten binnen de 14 dagen na de werken gemeld worden.

6) De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de plaatsen waar er moet worden gewerkt vrij worden gemaakt. Indien dit niet het geval is en dat wij de plaatsen vrij moeten maken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele gemaakte schade. Indien mogelijk doen wij ons best om de bestaande beplanting te hergebruiken en na de werken te herplanten.

7) Wanneer de cliënt niet thuis is op de afgesproken dag en/of tijdstip of op dezelfde dag van afspraak de afspraak annuleert, zal er een forfaitaire vergoeding aangerekend worden van 150,00 euro.

8) De werken worden uitgevoerd op volledig risico van de opdrachtgever. De eventuele schade aan voetpad, wegenis of bestaande leidingen (waaronder af- en toevoer sanitair, elektriciteitskabels, coax, telefoon, …) vallen ten laste van de opdrachtgever.

9) Indien er vreemde voorwerpen en/of constructieve fouten in de afvoer plaats vinden (bv. wortelgroei, houder van wc-blokje, schroef, gebroken en/of verzakte afvoer, …) en hierdoor de verstopping niet tot een goed einde kunnen brengen, zal er alsnog een ontstopping aangerekend worden.

10) Indien een verstopping na ontstopping + camerainspectie zich binnen de 10 dagen opnieuw voordoet en er geen vreemde voorwerpen en/of constructieve fouten in de afvoer plaatsvinden, zullen wij de afvoer kosteloos opnieuw ontstoppen.

11) Wij raden na een ontstopping meestal een camerainspectie aan. Indien u deze niet laat uitvoeren kunnen wij u geen garantie toekennen.

12) De persoonlijke gegevens van onze klanten worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. 

Laat ons u uit de shit helpen

Vraag vrijblijvend prijs aan